Informatie altijd en overal beschikbaar.

Informatie is een zegen en vloek in onze huidige maatschappij. Klinkt dit niet bekend? Aan de ene kant wil of moet men de toegang tot veel informatie hebben, aan de andere kant wordt men vaak bedolven onder een vloed van informatie, vooral als u deze Fotolia 42788068 XSinformatie zelf moet beheren respectievelijk moet archiveren.

Inmiddels zijn we echter gewend geraakt aan de voordelen die de moderne communicatie-middelen bieden en we gebruiken het internet als een extern archief met informatie waaruit we naar behoefte downloaden. En precies dat biedt DOPCAP: een door de producenten van bouwmaterialen gevuld centraal en grensoverschrijdend archief met bouwproduct-informatie die alle gebruikers, altijd en overal ter beschikking staat.

Verordening Bouwproducten en de Informatieplicht

DOPCAP werd opgericht tegen de achtergrond van de informatieplicht, die de Verordening Bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011) oplegt aan de marktdeelnemers. Daarom verstrekt DOPCAP op de eerste plaats die informatie, die de verordening verplicht stelt. Dit zijn enerzijds de prestatieverklaringen van de betreffende bouwproducten en anderzijds - indien van toepassing voor het specifieke product - bijvoorbeeld Veiligheidsinformatiebladen volgens REACH (Europese Verordening nr. 1907/2006). Naast deze verplichte informatie, kunnen producenten DOPCAP ook gebruiken om andere bijbehorende belangrijke en interessante productinformatie, zoals milieuverklaringen (EPD volgens EN15804), aan te bieden. Elke informatie afzonderlijk is via de unieke en productspecifieke DOPCAP code van het betreffende product te downloaden.

DOPCAP garandeert:
  • Alle informatie op het DOPCAP platform is gratis en zonder voorafgaande gebruikersregistratie beschikbaar.
  • Elk beschikbaar document is uitsluitend en alleen via de informatie bij de CE-markering te raadplegen en te downloaden.
  • De in het DOPCAP platform deelnemende fabrikant bespaart u het zoeken naar en samenstellen van informatie op verschillende plaatsen.Fotolia 35429282 XS
  • DOPCAP voldoet aan de eisen van de Europese Commissie voor de verstrekking van de prestatieverklaringen via internet en dat geheel neutraal en onafhankelijk van de fabrilant.
  • Eenmaal op DOPCAP gepubliceerde prestatieverklaringen zijn, zelfs jaren nadat de betreffende producten geproduceerd en verkocht werden, eenduidig en in ongewijzigd te downloaden.
  • Zelfs wanneer de onderneming van de fabrikant niet meer bestaat, garandeert DOPCAP nog steeds vele jaren de toegang tot de productinformatie.
  • DOPCAPs onafhankelijkheid van de afzonderlijke fabrikant staat garant voor een hoog niveau van veiligheid en vertrouwen.
  • Fabrikanten voeren zelf hun informatie in op het DOPCAP platform, waarmee u van de juiste informatie verzekerd bent en waarvoor de fabrikant ook aansprakelijk is.
  • Productinformatie, die bijvoorbeeld volgens regelgeving steeds actueel moet zijn, zoals veiligheidsinformatiebladen, staat altijd in de meest actuele versie ter beschikking.

Zoeken en Downloaden

Zoeken naar prestatieverkla-ringen van bouwproducten en bijbehorende aanvullende productinformatie.

Voer DoP nummer in:

-