Logos

CONPICO, de Construction Product Information Confederation,
is een bij het Amtsgericht Bonn geregistreerde vereniging (eV).
CONPICO is op 30 april 2013 opgericht en is een initiatief van fabrikanten van bouwproducten respectievelijk van hun nationale en / of Europese branche verenigingen.

Doelstelling
De vereniging wil een plaform zijn voor de elektronische communicatie en het beschikbaar stellen van productinformatie van bouwmaterialen. Deze omvat met name die informatie die, op basis van Europese of nationale regelgeving, gecommuniceerd of ter beschikking gesteld moet worden. Het type informatie en de wijze waarop deze gecommuniceerd of verstrekt wordt door de leden vastgesteld.
De vereniging zet zich in voor de Europese gemeenschappelijke markt voor bouwproducten en dus in het bijzonder voor een praktijk gerichte uitvoering van de Verordening Bouwproducten (EU) Nr.305/2011. ((voor deze daadwerkelijke uitvoering zorgt eigenlijk DOPCAP))
CONPICO is onzelfzuchtig en volgt geen eigen commerciëel gerichte doelstellingen.

Leden
De vereniging heeft gewone en buitengewoneleden.
Gewoon lid kunnen zijn:

- Ondernemingen die minimaal één bouwproduct in de zin van Verordening (EU) nr. 305/2011 produceren of laten produceren en de bijbehorende productinformatie volgens de Verordening (EU) Nr.305/2011 op de door het door de vereniging ingerichte platform ter beschikking willen stellen
- Brancheverenigingen waarvan producenten die direct of indirect lid zijn

buitengewoon lid kunnen zijn:

- Brancheverenigingen of verenigingen van gebruikersgroepen
- Exploitanten van product databases, software leveranciers en andere bedrijven of organisaties die willen samenwerken met de vereniging.

CONPICO Statuten (Engelse tekst)

Zoeken en Downloaden

Zoeken naar prestatieverkla-ringen van bouwproducten en bijbehorende aanvullende productinformatie.

Voer DoP nummer in:

-